CGR kết hợp cùng Refico diễn họa dự án The Nexus

Thông tin dự án: Refico – là một trong những nhà đầu tư và phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt Nam, có nhiều kinh nghiệm về đầu

Share