';

How to optimize the working process

How to optimize the working process

With more +10 years of experience in the field of Architectural Visualization in both domestic and foreign markets, CG Record advises and manages CGI projects through the following 3 sections:

Section 1: Receive information

This step is the most essential step to start a project, CGRecord will list all the items needed to implement the project, including:

-Technical files: 3DS Max files, Sketchup files, CAD files, Revit files, ….

-The project’s concept for the purpose of understanding the project, the target audience and the project’s USPs to advise the appropriate camera angles and mood… and other essential items at: HERE 

CGR will give appropriate advice regarding the missing items to carry out the project soon.

Section 2: Timeline 

After receiving the information, CG Record will have a full check and evaluate the status of these files. This step is necessary to avoid missing information while implementing the project.

Next, CG Record proposes a timeline based on the information received, exchanged and agreed upon with the Client to proceed to the next step.

Section 3: Execution

Based on the job requirements, CG Record will advise:

1. Camera angle: 3 options per image

CAMERA ANGLE

In this step, CG Record will create an interactive design of an object or surface that represents a real-life design on White Card for clients to visualize and choose the camera angle.

The details of people, lighting, colors, and materials will be shown in the next draft after choosing the camera angle.

1.1 Tone&mood: 2-3 options per image

Tone&mood is often selected from CGRecord Gallery (See more: HERE), or actual images to represent the lighting of the image (Dawn, sunset, ….) or images from the 3D project library for Client. In addition, Tone&Mood is also proposed based on information from customers’ demands, art direction, … to highlight the overall project.

It is noted that each project will have its own unique selling point in architecture, location, or ambiance, even if Client chooses the same Tone&mood, each project will give a bit different visualization. For example, a glass architectural block will create a different mood compared to an architectural block that has concrete or wood (This is related to the reflection of glass, wood,..).

2. Draft & Feedback 

After confirming the Camera angle and Tone & mood, CGRecord will proceed the details on 3 Drafts for Client to comment. Comments on each Draft should be fully aggregated and sent once in order to avoid lengthening the project timeline. In the case of some short-timeline projects, the number of Drafts and Feedback will be reduced to accommodate the timeline.

Draft 1:

Finish 70-80% of the Final image. The feedback will be related to the building architecture, Mood image, and detail

  • Note: Quality ~ 2,500 pixels
DRAFT 1

Draft 2:

Finish: 80-90% compared to the Final image. Client will review the previous feedback and continue providing additional feedback on details to improve image quality.

DRAFT 2

Draft 3:

Finish: 90-100% compared to Final image. Client checks these previous feedbacks and adds more comments (if any)

DRAFT 3 – FINAL

3. Final & Confirmation

Before rendering a High-res image, CGRecord will send back Draft 4 as confirmation.

Image quality will be based on the contract agreed by both parties:

  • For social media: from 5,000 – 6,000 pixels
  • For printing media: from 6,000 – 8,000 pixels
  • For OOH (Hoarding, Billboard): from 10,000 pixels

There’s all the working process, CG Record will base on this process to achieve work process optimization. We would love to serve our Clients in the best service possible. 

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành Diễn hoạ kiến trúc tại thị trường trong và ngoài nước, CG Record đã  tư vấn và quản lý tốt các dự án Diễn họa 3D với khách hàng qua 5 bước

Bước 1: Tiếp nhận thông tin 

Bước 2: Kiểm tra các tài liệu đầu vào và lên timeline 

Bước 3: Đề xuất và tư vấn góc Camera và Mood hình dự án

Bước 4: Lên hình ảnh Nháp (gồm 3 lượt feedback và chỉnh sửa) 

Bước 5: Hoàn thiện hình ảnh và xuất hình chất lượng cao

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

Bước 1: Tiếp nhận thông tin

Bước này là bước quan trọng nhất để bắt đầu một dự án, CGRecord sẽ phải liệt kê tất cả các hạng mục cần có để thực hiện dự án, gồm các hạng mục:

– Thông tin file kỹ thuật dự án: file 3Ds Max, file Sketchup, file CAD, file Revit,…. 

– Thông tin về concept của dự án với mục đích thấu hiểu dự án, đối tượng khách hàng và những USP của dự án để tư vấn những góc cam và mood phù hợp 

Trường hợp thông tin nhận thiếu so với các hạng mục trên, CG Record sẽ đưa ra những tư vấn phù hợp để tiến hành được dự án sớm. 

Bước 2: Kiểm tra các tài liệu đầu vào và lên timeline

Sau khi đã nhận các file thông tin từ Bước 1, CG Record sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ và đánh giá khả năng thực hiện dự án dựa trên các thông tin đã nhận. Bước này sẽ giúp khách hàng hiểu rõ tình trạng file của dự án ra sao và tránh trường hợp bị thiếu thông tin khi đang thực hiện dự án. 

Tiếp theo, CG Record đề xuất timeline dựa trên thông tin nhận được, trao đổi và thống nhất với khách hàng để tiến hành dự án.

Bước 3: Đề xuất và tư vấn góc Camera, Mood hình dự án

1.Góc cam: 3 phương án góc cam/hình

Tại bước này,  CG Record sẽ xử lý file mô hình với các khối nhà hoàn thiện, đường xá cơ bản và cây cối để khách hàng hình dung và chọn góc cam. Các chi tiết về người, ánh sáng, màu sắc và vật liệu sẽ được thể hiện tiếp trong các bản nháp tiếp theo sau khi duyệt góc Cam 

CAMERA

2.Tone&mood: 2-3 phương án/hình

Tone&mood thường được chọn lọc từ các hình dự án CGRecord đã hoàn thành (Xem thêm Portflio tại ĐÂY), hoặc hình thực tế để thể hiện được ánh sáng của bức hình (Ánh sáng bình minh, hoàng hôn,….).

Tone&Mood được đề xuất dựa trên các tiêu chí về mong muốn của khách hàng, tính thẩm mỹ, ánh sáng phù hợp với kiến trúc,… để làm nổi bật dự án.

Tone&Mood đề xuất chỉ mang tính tương đối, vì mỗi dự án sẽ có điểm riêng biệt trong thiết kế, vị trí và không gian, từ đó ảnh hưởng chung đến tone&mood của toàn dự án. Ví dụ với khối kiến trúc thiên về kính nhiều sẽ tạo ra một mood khác so với khối kiến trúc thiên về ốp bê tông hay gỗ (Điều này liên quan đến khả năng phản xạ của kính, gỗ, … và các yếu tố liên quan khác)

Bước 4: Lên hình ảnh Draft (gồm 3 lượt nháp chỉnh sửa)

Sau khi thống nhất về góc cam và tone & mood, CGRecord sẽ tiến hành thực hiện về độ chi tiết của vật liệu, ánh sáng, cây cối, người,… và gửi 3 bản nháp để khách hàng nhận xét. Các nhận xét cần được nhất quán giữa các bản nháp để tránh làm kéo dài thời gian thực hiện dự án. Trường hợp, một số dự án với thời gian gấp, số lượng bản nháp và thời gian sẽ được điều chỉnh giảm để phục vụ nhu cầu của khách hàng. 

1.Draft 1

-Độ hoàn thiện: 70-80% so với hình Final. Tại đây các feedback sẽ liên quan đến khối kiến trúc toà nhà, Mood hình và độ chi tiết

-Chất lượng: 2,500 pixels 

2. Draft 2

-Độ hoàn thiện: 80-90% so với hình FInal. Tại đây khách hàng xem xét về các chi tiết đã chỉnh sửa từ bản Nháp 1, feedback thêm về các chi tiết để đẩy chất lượng hình ảnh.

-Chất lượng: 2,500 pixels

3. Draft 3

– Độ hoàn thiện: 90-100% so với hình Final. Khách hàng kiểm tra các và nhận xét thêm (nếu có)

-Chất lượng: 2,500 pixels

DRAFT 3

Bước 5: Hoàn thiện hình ảnh và xuất hình chất lượng cao

Sau khi khách hàng nhận xét tại bản Nháp 3, trước khi xuất hình Final, CGRecord sẽ gửi lại bản Nháp 4 để khách hàng kiểm tra lại các chi tiết và thống nhất xuất hình chất lượng cao. 

Chất lượng hình ảnh sẽ dựa trên hợp đồng hai bên thỏa thuận:

– Chất lượng dùng để thực hiện các công cụ truyền thông online: từ 5,000 – 6,000 pixels 

– Chất lượng dùng để phục vụ mục đích in ấn phẩm truyền thông: từ 6,000 – 8,000 pixels 

– Chất lượng dùng để phục vụ OOH (Hoarding, Billboard): từ 10,000 pixels 

Trên đây là chi tiết các bước thực hiện một dự án diễn hoạ hình ảnh 3D, CGRecord sẽ dựa trên quy trình này để tối ưu thời gian và hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất. Vì tính chất đặc thù của mỗi dự án, trong quá trình làm việc, quy trình sẽ được linh hoạt để đưa đến khách hàng một sản phẩm tốt nhất.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

| Contact us: marketing@cgrecord.net

Content Creator